Denne nettsiden skal skape investerings- og trading ideer i det amerikanske og norske aksjemarkedet.  Gjennom en årrekke har bloggforfatteren prøvd å finne case ut fra sine analyser og erfaring. På denne bloggen vil det bli lagt vekt på at leseren skal forbedre sine prestasjoner i markedet. Mange av aksjene forfatteren har skrevet om i sosiale media har virkelig prestert på børsen. Intensjonen med nettstedet er å fortsatt finne case som har potensiale for stor avkastning i aksjemarkedet.