Børsrallyet i USA 2023

Vi har sett det største rallyet jeg noensinne har sett, pandemi rallyet som startet våren 2020.  Sprunget ut av storstilt finanspolitikk fra verdens regjeringer, mer enn doblet Nasdaq på 1 ½ år.  Dette samt storstilte innsprøytninger av penger inn i den amerikanske økonomien fra FED.

Her kan du se det hele, det største rallyet jeg har opplevd.  Så rundt Nyttår 2021 var det meste av momentumet forsvunnet og vi fikk den store korreksjonen etter pandemi rallyet.  Nasdaq gikk ned 30%.  Slik jeg ser det var det bare naturlig med korreksjon etter det store rallyet.  Mere psykologi og tap av momentum i denne korreksjonen enn slikt som makrostørrelser som BNP vekst.  Jeg er vel ikke den første bloggeren som peker på psykologi som viktig

Selvsagt ser jeg at økte renter redusererer verdien av fremtidig inntjening.  Det kan synes som stimulien til økonomien er litt av årsaken til inflasjonen vi ser nå.  Et av de poengene jeg har gjort er at inflasjon historisk ikke har skapt dårlige markeder.  Du kan bare se til markedene rundt 1980 da inflasjonen var høy.

Når det kommer til rentehevningene ser det ut til at de har vært gjort på en litt brutal måte og tech aksjer pleier jo å korrigere i perioder med rentehevinger.  Selv nå når rentene er hevet ganske mye som jeg har påpekt på Twitter, så er realrenten, renten korrigert for inflasjon, sterkt negativ.  Dette er den reelle renten.  Litt forenklet betyr negativ realrente at vi blir «betalt» for å låne penger.

Som du kan se fra chartet så har Nasdaq funnet støtte rundt 10 000 flere ganger.  Dette er en interessant greie jeg har sett i markedene i min tid, viktigheten av store runde tall som kan lage støtte og motstand på børsen.

I 2023 har vi igjen hatt en rekyl opp fra 10 000.   Det som er interessant nå er om denne rekylen ender opp i et nytt godt marked eller ikke.  Som jeg forklarte dere på Twitter i 2022 så har børsen gått ned mer enn et år på rad bare 4 ganger siden 1930-tallet.  Slik er et nytt godt marked fundamentert historisk.

En teori jeg har som jeg har kalt resultatsesong perspektivet til aksjer foreslår at det ofte er et rally fra kvartalets start, som ofte ender opp i korreksjon etter de største selskapenes resultatpresentasjoner, som etter Apple, Amazon og Microsoft.  Jeg har kalt dette for resultatsesong rallyet og korreksjonen.  Jeg vil påstå at vi har sett effekten av disse i 2023. Vi hadde et rally på 17% i Nasdaq som så korrigerte rundt 8%

Det vi må spørre oss om nå er om vi får et godt marked i mars eller ikke.  I tidligere blogger har jeg foreslått at mars kan være en god eller dårlig måned.  Mars i år har startet på en fin måte og kan godt ende opp med god avkastning.  Ifølge den teorien jeg forklarte over er mars en måned en skal se etter om resultatsesong rallyet for 2. kvartal starter.

Som jeg har lært bort tidligere så gjelder det å hoppe på toget før det forlater stasjonen.  Historien foreslår et godt marked fremover, men dette vil avhenge om vi får en myk landing i økonomien.  Se etter om markedet kan nå høyere enn de andre rekylene siden starten av 2022, dette kan bety at den store markedskorreksjonen er over.  Vi alle håper at børsen i USA snart går ut fra sitt sidelengs mønster. Jeg har tidligere skrevet en blogg «Trending sideways» som forklarer hvordan en skal spille markedet ved sidelengs bevegelse. Nå får vi se om vi får resultatsesongrally i 2. kvartal.

Lykke til med investeringene!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *